Με το εμπορικό σήμα "Οι Πελέτες σας" ( "Your Pellets"), η εταιρεία TrakiyaLes" LTD  παράγει δύο τύπους καυσίμων βιομάζας: πελέτες μόνο από ξυλεία κωνοφόρων και πελέτες από ξυλεία  κωνοφόρων και φυλλοβόλων σε αναλογία 50/50,  με διάμετρο πελέτας  και για τα δύο είδη 6 mm. Οι πελέτες διατίθενται σε συσκευασία σάκκου βάρους 15 kg, ενώ για μεγαλύτερες παραγγελίες  μπορούν να συμφωνηθούν συσκευασίες διαφόρων μεγεθών.

Οι πελέτες ξύλου είναι καθαρό, ουδέτερο σε σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και εύχρηστο καύσιμο, το οποίο παράγεται κατά κύριο λόγο από πριονίδια και υπολείμματα ξυλείας, τα οποία πρεσάρονται υπό υψηλή πίεση χωρίς τη χρήση κόλλας ή άλλων προσθέτων. Οι πελέτες ξύλου έχουν κυλινδρική μορφή και οι συνήθεις διαστάσεις τους είναι: διάμετρος 6-10 mm και μήκος 10-30 mm. Ως εκ τούτου, οι πελέτες ξύλου επιδέχονται  υψηλό πρεσάρισμα και υψηλό βαθμό τυποποίησης, γεγονός το οποίο συντελεί στην μείωση των εξόδων μεταφοράς. Όντας εύχρηστο καύσιμο, διευκολύνουν την αυτοματοποίηση της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, ανεξάρτητα αν πρόκειται για χρήση σε σπίτια ή σε μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις.  Με ένα ταχέως αυξανόμενο μερίδιο της αγοράς, οι πελέτες ξύλου  αποτελούν σημαντικό προϊόν προς το οποίο κατευθύνεται η διαρκώς αυξανόμενη αξιοποίηση της βιομάζας στην Ευρώπη και αλλού. Η παραγωγή τους προωθεί σημαντικά την αξιοποίηση των υπαρχόντων τοπικών πόρων  σε αξιόλογες ποσότητες , συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της φύσης και στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει μια σειρά από στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Η βιομάζα παίζει στρατηγικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων, ιδίως δε οι παλέτες ξύλου, οι οποίες παρουσιάζονται ως  μια βασική τεχνολογία με μια σειρά ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Οι πελέτες ξύλου είναι είναι πιο φτηνές και πιο συμπαγείς κατά τη μεταφορά συγκριτικά με άλλες μορφές βιομάζας, ενώ από την άλλη πλευρά ο υψηλός βαθμός τυποποίησης παρέχει τη δυνατότητα για εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές αερίων καύσεως,  ακόμα και στις περιπτώσεις εφαρμογών  ιδιαίτερα  μικρού μεγέθους. Οι πελέτες ξύλου είναι  επίσης πολύ εύχρηστη μορφή καυσίμου για τον τελικό καταναλωτή, η προμήθειά τους μπορεί να γίνεται με βυτιοφόρα φορτηγά ή σε συσκευασία σάκων, είναι δε κατάλληλες για χρήση σε συστήματα αυτόματης τροφοδοσίας, γεγονός το οποίο τις καθιστά εύχρηστο καύσιμο και παράγοντα εξοικονόμησης χρόνου, στον ίδιο βαθμό με τα συστήματα τα οποία λειτουργούν με αέριο ή με υγρά καύσιμα.

Καύσιμο Θερμογόνος δύναμη Συντελεστής απόδοσης του λέβητα Τιμή  καυσίμου Τιμή θερμικής ενέργειας Έξοδα θέρμανσης για 1 μήνα
Λιγνίτης  (μπρικέτες)
3,72 kWh/kg 70% 150,00 lv/т 0,058 lv/kWh 157,1 lv/μήνα
Καυσόξυλα 3,14 kWh/kg 70% 145,28 lv/т 0,066 lv/kWh 180,3 lv/μήνα
Ηλεκτρική ενέργεια 1,00 kWh 99% 0,171 lv/kWh 0,172 lv/kWh 470,6 lv/μήνα
Φυσικό αέριο 9,01 kWh/м³ 90% 804 lv/1000 nm³ 0,099 lv/kWh 270,5 lv/μήνα
Υγραέριο 12,80 kWh/kg 90% 2 101,56 lv/т 0,182 lv/kWh 497,5 lv/μήνα
Πετρέλαιο ντίζελ 11,63 kWh/kg 88% 2 057,41 lv/т 0,201 lv/kWh 548,4lv/μήνα
Πετρέλαιο βιομηχανικής χρήσης 10,98 kWh/kg 88% 1 900,29 lv/т 0,197 lv/kWh 536,6 lv/μήνα
Πελέτες ξύλου 4,88 kWh/kg 88% 380,00 lv/т 0,074 lv/kWh 241,2 lv/μήνα
 

 

Υλικό:

 

100%
καθαρή ξυλεία κωνοφόρων

Διάμετρος (D) :

6 mm

Θερμογόνος δύναμη:

4,8 / 5,2 kWh/Kg

Υπολειμματική υγρασία:

8 %

Περιεκτικότητα σε τέφρα:

μέχρι 0,5 %

Συνδετικά υλικά:

όχι

Kg / m3 :

740 / 750 Kg

 

Οι αναλύσεις γίνονται από πιστοποιημένο  εργαστήριο

 

Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο :
EN 14961-2

 

 

Υλικό:

 

50% / 50%
ξυλεία κωνοφόρων +    ξυλεία  φυλλοβόλων

Διάμετρος (D) :

6 mm

Θερμογόνος δύναμη:

4,8 / 5,2 Kwh/Kg

Υπολειμματική υγρασία:

8 %

Περιεκτικότητα σε τέφρα:

μέχρι 0,5 %

Συνδετικά υλικά:

όχι

Kg / m3 :

750 / 760 Kg

 

Οι αναλύσεις γίνονται από πιστοποιημένο  εργαστήριο

 

Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο :
EN 14961-2