Строитело-монтажните работи по производствената база на "Тракия Лес", завърши. Вертикалната планировка и изравняването на терена ще бъдат готови до дни. Цялото оборудване за производството вече е готово. До дни се очаква да пристигне и да започне монтажа.

Към всички новини